Izolacje dla przemysłu i budownictwa - Polinova Izolacje Sp. z o.o.

Znaczenie właściwej izolacji fundamentów w budownictwie

Polinova IzolacjeMateriały izolacyjneZnaczenie właściwej izolacji fundamentów w budownictwie

Znaczenie właściwej izolacji fundamentów w budownictwie

28 lutego 2024

Fundamenty są często uznawane za najważniejszą część każdego obiektu budowlanego, ponieważ przesądzają o jego stabilności, a jednocześnie pozwalają na przenoszenie na podłoże obciążeń wynikających z masy budowli oraz oddziaływań pojawiających się podczas jego eksploatacji. Prawidłowo dobrane posadowienie będzie chroniło budynek przed nierównomiernym osiadaniem i oddziaływaniami ze strony gruntu, a ponadto pozwoli na skuteczne odseparowanie części nadziemnych od podłoża.

Fundamenty umożliwiają nie tylko zabezpieczenie wnętrza przed wychładzaniem, lecz również gwarantują powstrzymywanie działania wód powierzchniowych, opadowych oraz stanowiących składnik gruntu. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy zastosuje się prawidłowo wybraną ochronę przeciwwilgociową lub przeciwwodną, zależnie od warunków hydrogeologicznych występujących na danym terenie. Kluczowe znaczenie dla trwałości obiektu i komfortu jego użytkowania będzie więc miała dobra izolacja fundamentów. W Katowicach materiały niezbędne do jej wykonania można znaleźć w naszym Składzie Budowlanym POLINOVA. Przyjrzyjmy się bliżej izolowaniu fundamentów i sprawdźmy, jakie rozwiązania są stosowane najczęściej.

Z jakich materiałów korzysta się przy izolowaniu fundamentów?

Izolacje przeciwwodne fundamentów mogą powstawać z użyciem materiałów zaliczanych do jednej z dwóch grup. Mogą to być masy uszczelniające, które pozwalają na wykonywanie powłok bezspoinowych. Z reguły są to albo masy bitumiczne, albo masy polimerowo-bitumiczne. Najczęściej będą to m.in. masy KMB lub PMBC czy też elastyczne szlamy uszczelniające. W grę wchodzą też substancje hybrydowe, łączące zalety mas KMB i szlamów. Drugą opcją są membrany hydroizolacyjne, które mogą przybierać różne formy. Wśród nich znajdą się zarówno tradycyjne papy polimerowo-bitumiczne, jak i nowoczesne syntetyki np. w postaci tworzywowych membran fundamentowych.

Jakie są rodzaje izolacji przeciwwodnych?

Do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku przed wpływem wody stosuje się dwa podstawowe rozwiązania. W grę wchodzą hydroizolacje poziome używane do ochrony przed podciąganiem kapilarnym oraz hydroizolacje pionowe, potrzebne tam, gdzie pojawia się zagrożenie przesiąkaniem wód gruntowych albo powierzchniowych.