Izolacje dla przemysłu i budownictwa - Polinova Izolacje Sp. z o.o.

Podstawowe parametry pap termozgrzewalnych

Polinova IzolacjeMateriały izolacyjne NowePodstawowe parametry pap termozgrzewalnych

Podstawowe parametry pap termozgrzewalnych

Jaką grubość może mieć papa która ma mieć 5,2mm? Czy 5,2mm jest równe 5,2mm? Jaką osnowę może mieć papa na włókninie poliestrowej? Czy każda osnowa poliestrowa jest taka sama? Jaką elastyczność w ujemnych temperaturach może mieć papa modyfikowana SBS? Czy papa o symbolu PYE PV250 S52 może być dwukrotnie droższa od innej papy o symbolu PYE PV250 S52? Jeśli tak to dlaczego?

Odpowiedzi na powyższe – może śmieszne – pytania coraz częściej powinny odgrywać rolę przy wyborze papy nawierzchniowej. Od jakiegoś czasu wielu producentów pap termozgrzewalnych rozszerzyło swoją ofertę o nowe rodzaje pap nawierzchniowych oraz podkładowych. To w większości papy o obniżonych parametrach technicznych, które jednak w symbolice oraz nazwie niewiele różnią się od pap zachowujących wysokie parametry.

Dla profesjonalisty, który porusza się w świecie pap termozgrzewalnych, większość czynników rozróżniających jakość produktu jest łatwa do weryfikacji w dokumentacjach technicznych, opisujących parametry pap. Jednak nie każdy ma na to czas oraz nie wszyscy wiedzą na co zwrócić uwagę. Pragniemy Państwu poszerzyć wiedzę, aby wybór danego produktu do pokrycia dachu był celowy i świadomy, a nie przypadkowy. Poniżej opisujemy podstawowe parametry, które warto zweryfikować:

Jaką grubość może mieć papa która ma mieć 5,2mm? Czy 5,2mm jest równe 5,2mm?

Tolerancja grubości pap: dawniej wszystkie niemalże papy miały tolerancję na poziomie +/- 0,2mm, czyli papy o deklarowanej grubości 5,2mm mogły mieć minimalnie 5,0mm. Dzisiaj tolerancja grubości na poziomie +/-10% jest standardem, niektórzy producenci proponują papy, których grubość ma tolerancję +/-15% – w takim wypadku papa 5,2mm może mieć realnie grubość 4,42mm

Jaką osnowę może mieć papa na włókninie polierstrowej? Czy każda osnowa poliestrowa jest taka sama?

W każdej deklaracji zgodności produktu producenci opisują dwa elementy, które mogą świadczyć o jakości użytej do produkcji papy włókniny poliestrowej (lub różnych kompozytów ją zastępujących).

  • Pierwszy z nich to maksymalne siły rozciągające wzdłuż i w poprzek – im więcej N potrzebnych do zerwania papy tym mocniejsza osnowa, ponadto w tym punkcie również warto zwrócić uwagę na tolerancję sił zrywających (papy o symbolu PV250 – kiedyś oznaczającym włókninę poliestrową o gramaturze 250g/m2 – jedne potrzebują około 600N do zerwania, inne 900N).
  • drugi – to wydłużenie podane w procentach – parametr wskazujący o ile papa powinna się naciągnąć przed zerwaniem (niektóre „włókniny poliestrowe” naciągają się o 7%, inne o 50-60%)

Jaką elastyczność w ujemnych temperaturach może mieć papa modyfikowana SBS?

Pełna dowolność – papą modyfikowaną nazywane są takie, których elastyczność kończy się na poziomie -5 st. C oraz takie, które zachowują elastyczność w -30 st. C

Czy papa o symbolu PYE PV250 S52 może być dwukrotnie droższa od innej papy o symbolu PYE PV250 S52? Jeśli tak to dlaczego?

Tak, może. Proszę wziąć pod uwagę wszystkie ww parametry. Papa z „dolnej półki” – o wysokiej tolerancji grubości, o słabej włókninie poliestrowej i mało elastyczna w ujemnych tempreraturach może być o połowę tańsza niż papa mająca tylko tolerancję dodatnią +0,2mm (są i takie!), której włóknina poliestrowa jest bardzo mocna i elastyczna, a także która zachowuje elastyczność przy minus 30 st.C

Drodzy klienci – poszukując produktu do wykonania dachu zwracajcie uwagę na ww parametry – dokonujcie wyboru świadomie, a nie tylko „cenowo”. W kolejnym artykule przeczytasz na temat transportu i przechowywania papy.